cialis Cialis için Endikasyonlar ve Kullanım

Cialis için Endikasyonlar ve Kullanım

Erektil Disfonksiyon

Cialis ® erektil disfonksiyon (ED) tedavisinde endikedir.

İyi huylu prostat hiperplazisi

Cialis, iyi huylu prostat hiperplazisinin (BPH) belirti ve semptomlarının tedavisi için endikedir.

Erektil Disfonksiyon ve Benign Prostat Hiperplazisi

Cialis, ED tedavisi ve BPH (ED / BPH) belirti ve semptomları için endikedir.

Kullanım Sınırlaması

Cialis, BPH tedavisini başlatmak için finasterid ile birlikte kullanılırsa, Cialis’in artımlı yararı 4 haftadan 26 haftaya kadar azaldığı ve Cialis’in 26 haftanın ötesindeki artmış yararı bilinmediği için bu kullanım 26 haftaya kadar önerilir 

Cialis Dozajı ve Uygulaması

Cialis tabletlerini bölmeyin; tüm doz alınmalıdır.

Erektil Disfonksiyon için İhtiyaç Olarak Kullanım için Cialis

 • Çoğu hastada gerektiği gibi kullanılması için önerilen Cialis başlangıç ​​dozu, beklenen cinsel aktiviteden önce alınan 10 mg’dır.
 • Bireysel etkinlik ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak doz 20 mg’a arttırılabilir veya 5 mg’a düşürülebilir. Çoğu hastada önerilen maksimum dozlama sıklığı günde bir kezdir.
 • Gerektiğinde kullanım için Cialis’in, dozlamadan sonra 36 saate kadar plaseboya kıyasla erektil fonksiyonu iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu nedenle, hastalara Cialis’in optimal kullanımı konusunda tavsiyelerde bulunurken, bu dikkate alınmalıdır.

Erektil Disfonksiyon için Günlük Bir Kez Cialis

 • Cialis’in günde bir kez kullanılması için önerilen başlangıç ​​dozu, cinsel aktivitenin zamanlamasına bakılmaksızın her gün yaklaşık aynı saatte alınan 2.5 mg’dır.
 • Günde bir kez kullanım için Cialis dozu, bireysel etkinlik ve tolere edilebilirliğe bağlı olarak 5 mg’a çıkarılabilir.

Benign Prostat Hiperplazisi İçin Günde Bir Defa Kullanım için Cialis

 • Günde bir kez kullanım için önerilen Cialis dozu, her gün yaklaşık olarak aynı zamanda alınan 5 mg’dır.
 • Cialis ve finasterid ile BPH tedavisi başlatıldığında, günde bir kez kullanım için önerilen Cialis dozu 5 mg’dır ve 26 haftaya kadar her gün yaklaşık aynı saatte alınır.

Erektil Disfonksiyon ve Benign Prostat Hiperplazisi için Günlük Bir Kez Cialis

Günde bir kez kullanım için önerilen Cialis dozu, cinsel aktivitenin zamanlamasına bakılmaksızın her gün yaklaşık olarak aynı saatte alınan 5 mg’dır.

Gıda ile Kullanım

Cialis gıdaya bakılmaksızın alınabilir.

Belirli Popülasyonlarda Kullanım

Böbrek yetmezliği

Cialis Kullanım İçin

 • Kreatinin klerensi 30 ila 50 mL / dak: Günde bir kereden fazla olmayan 5 mg’lık bir başlangıç ​​dozu önerilir ve maksimum doz her 48 saatte bir defadan fazla olmayan 10 mg’dır.
 • Kreatinin klerensi 30 mL / dak’dan az veya hemodiyalizde: Maksimum doz her 72 saatte bir defadan fazla 5 mg’dır ve Belirli Popülasyonlarda Kullanım Günde Bir Defa Kullanım için Cialis

Erektil Disfonksiyon

 • Kreatinin klerensi 30 mL / dak’dan az veya hemodiyalizde: Cialis günde bir kez kullanım için önerilmez.

Benign Prostat Hiperplazisi ve Erektil Disfonksiyon / Benign Prostat Hiperplazisi

 • Kreatinin klerensi 30 ila 50 mL / dak: 2.5 mg’lık bir başlangıç ​​dozu önerilir. Bireysel yanıta bağlı olarak 5 mg’a bir artış düşünülebilir.
 • Kreatinin klerensi 30 mL / dak’dan az veya hemodiyalizde: Cialis günde bir kez kullanım için önerilmez .

Karaciğer yetmezliği

Cialis Kullanım İçin

 • Hafif veya orta (Child Pugh Sınıf A veya B): Doz günde bir kez 10 mg’ı geçmemelidir. Cialis’in günde bir kez kullanımı, karaciğer yetmezliği olan hastalarda kapsamlı bir şekilde değerlendirilmemiştir ve bu nedenle dikkatli olunması önerilir.
 • Şiddetli (Child Pugh Sınıf C): Cialis kullanılması önerilmez .

Günde Bir Defa Kullanım için Cialis

 • Hafif veya orta (Child Pugh Sınıf A veya B): Günde bir kez kullanım için Cialis, karaciğer yetmezliği olan hastalarda kapsamlı olarak değerlendirilmemiştir. Bu nedenle, bu hastalara günlük bir kez kullanım için Cialis reçete edilirse dikkatli olunması önerilir.
 • Şiddetli (Child Pugh Sınıf C): Cialis kullanılması önerilmez .

Eşlik Eden İlaçlar

nitratlar

Nitratların herhangi bir formda birlikte kullanılması kontrendikedir .

Alfa-blokerler

ED – Cialis, ED tedavisi gören hastalarda bir alfa bloker ile birlikte uygulandığında, hastalar tedaviye başlamadan önce alfa bloker tedavisinde stabil olmalı ve Cialis önerilen en düşük dozda başlatılmalıdır.

BPH – Cialis’in BPH tedavisi için alfa blokerlerle kombinasyon halinde kullanılması önerilmez .

CYP3A4 İnhibitörleri

İhtiyaç Duyulan Kullanım için Cialis – Ketokonazol veya ritonavir gibi CYP3A4 ile birlikte etkili güçlü inhibitörler alan hastalar için önerilen maksimum Cialis dozu, her 72 saatte bir aşmamak üzere 10 mg’dır.

Cialis, bir kez günlük kullanım için – Ketokonazol veya ritonavir gibi CYP3A4 ile birlikte güçlü inhibitörler alan hastalar için önerilen maksimum doz 2.5 mg’dır.